Điện Thoại: 0868645688

Địa Chỉ: thôn 4 – xã Phả Lễ – huyện Thủy Nguyên – TP Hải Phòng.